Åtgärder vid störningsanmälan?

Vad händer om man gör en störningsanmälan gällande mopedåkning, vilka åtgärder gör ni då ?

Kommentarer

 • Hej Kent!


  Mopedåkning som annan trafik regleras genom trafikföreskrifter och är generellt sett tillåtna på de gator som passerar genom våra områden.

  Sedan ska detta ske på ett hänsynsfullt och trafiksäkert sätt där mopedåkningen inte orsakar störningar eller upplevs som en trafikfara genom att hålla hastighetsbegränsningar, visa hänsyn och undvika åkande genom bostadstäta områden på kvällstid.

  Skulle åkningen utgöra en störning på kvällstid så kan störningsjouren kontaktas. Störningsjouren kan då prata med vederbörande och förklara det olämpliga i beteendet, lagföring är dock Polisens uppgift.

  Är åkandet återkommande på en viss plats och tidpunkt så hänvisar vi våra hyresgäster att tipsa polisen; det görs antingen till 114 14 eller så kan tips lämnas via polisens hemsida; Här:


  Med vänlig hälsning

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.