Autogiro - ej täckning på kontot?

Första dragningsförsöket görs alltid den sista vardagen i varje månad.

Om du vid det tillfället skulle sakna täckning på kontot eller att vi av annan anledning inte kunnat genomför transaktionen, så gör vi ytterligare två dragningsförsök de två efter varandra följande bankdagarna.

Observera att hela beloppet måste finnas på kontot. Saknas en krona så kommer dragningen inte att kunna genomföras. 

Så. Det är inte hela världen om du saknade täckning på kontot kl. 8.00 på morgonen vid första dragningsförsöket. Väsbyhem kommer automatiskt att göra nytt försök att dra beloppet för din hyra, kl. 8.00 nästkommande bankdag.

Charlotte
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.