Har du ingen el i lägenheten?

Ska du flytta in/har du flyttat in den 1/12?
Då måste du teckna ett elavtal. Det är E.ON som äger elnätet i Upplands Väsby. Du behöver anmäla din nya adress till dem när du flyttar in samt teckna ett elnätsavtal.

Du väljer själv vilken elleverantör du vill teckna avtal med gällande förbrukningen.

Har du bott hos oss länge?
Då kan det vara så att vi har upptäckt att du inte har anmält din flytt hos E.ON eller tecknat något elavtal i samband med att du flyttade in.

Vi skickade ut ett informationsbrev till berörda objekt i september i år, med följande information:
Med anledning av att du inte har anmält din flytt till E.ON eller tecknat något elavtal i samband med att du flyttade in, har Väsbyhem blivit fakturerade från E.ON för nätavgift och elförbrukning för lägenheten under din bostadsavtalstid. Det belopp Väsbyhem blivit fakturerade från E.ON som rör nätavgiften och elförbrukningen för din lägenhet kommer vi att fakturera dig. För att du ska ha el i din lägenhet Du behöver snarast kontakta E.ON som äger elledningarna i Upplands Väsby för att anmäla din nya adress så att du får ett elnätsavtal. Du behöver även teckna ett elavtal gällande förbrukningen, detta kan du göra med E.ON eller med valfri annan elhandelsleverantör.

Från och med 2022-11-30 har du inte längre någon el i din lägenhet.

Du hittar information och anmäler din flytt hos E.ON www.eon.se/el/elavtal/flytta. 

Kontakta Väsbyhems kundcenter om du har fler frågor eller om du behöver ditt anläggnings-ID: post@vasbyhem.se eller 08-590 980 00. 
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.