Hjälp att byta lampa/lysrör/batteri i brandlarm?

Du som har fyllt 75 år eller har en funktionsnedsättning och bor i eget boende kan ta hjälp av Väsbyfixarna. Väsbyfixarna kan utföra en del sysslor som kräver stol, pall eller stege. Syftet är att undvika fallolyckor i hemmet och att öka din trygghet.

Om du vill få kontakt med Väsbyfixarna ring till Väsby Direkt på
telefonnummer 08-590 970 00.

www.upplandsvasby.se​​​

Vem är Väsbyfixarna till för och vad hjälper Väsbyfixarna mig med?

Väsbyfixarna är till för dig som behöver hjälp i hemmet med sysslor som kräver pall, stol och stege. Insatser som kan erbjudas är till exempel att flytta mindre möbler, att byta glödlampor, proppar och batterier och att hämta och lämna saker från vind, källare och överskåp.

Avgift: Tjänsten är kostnadsfri.


Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.