Radonmätning

Väsbyhem har just påbörjat radonmätning av Åhusen, Mälarvägen 51-59 samt två rad-/kedjehus på Älvsundavägen. Mätdosorna är placerade i bostaden i cirka två månader, därefter samlas de in och skickas på analys.

Mer information om Väsbyhems arbete med radon:
• Radon är en radioaktiv gas som finns i marken. Den varken luktar eller syns så det enda sättet att kontrollera är genom att mäta. Höga halter av radon i inomhusluften under en längre tid ökar risken att drabbas av lungcancer.
• Väsbyhem ansvarar för att radonhalten i inomhusluften inte överstiger 200 Bq/m3.
• Vid värden över 200 Bq/m3s ser vi på åtgärder, ofta kopplade till ventilation.
• Väsbyhem bör utföra radonmätningar vart 10:e år (om det inte är ett utsatt område där höga värden uppmäts, då mäter vi med kortare intervall).
• Varje år kommer vi utföra mätning/ommätning på någon/några byggnader i vårt bestånd.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.