Vad innebär egentligen rökfritt boende?

Jo, det betyder att det råder absolut förbud mot rökning:
  • i lägenheterna, 
  • på balkong/uteplats, 
  • i gemensamma utrymmen 
  • eller  inom en radie om 25 meter från respektive huskropp.

Kravet gäller alla som vistas i lägenheten oavsett om de är besökare eller bor där och det är du som kontraktsinnehavare som bär ansvar för att rökförbudet efterlevs.

Under 2019 fattade Väsbyhems styrelse beslut om att införa rökfritt i all nyproduktion av bostäder. Vi har dessutom rökfritt boende i Brunnby Park, Eds Allé och i området vid Järnvägsparken som byggs just nu - Åhusen.

Rökfritt när Väsbyhem bygger nytt

Charlotte Chef Kundservice och Uthyrning Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.